Orientering om ændringer i lejlighederne

Følgende fremgår af Københavns Kommunes hjemmeside:

 

Ændringer i Bygningsreglementet pr. 1. januar 2013

Ombygninger

Ændringerne i bygningsreglementet betyder, at du fremover ikke længere skal søge om byggetilladelse til eller anmelde følgende byggearbejder:

 

Ombygninger og andre forandringer i boligenheder i etageejendomme, hvor der sker ændringer indenfor den enkelte enhed. Det kan f.eks. være ændring af ikke-bærende vægge, udskiftning og ombygning af badeværelser, vinduer eller køkken

 

Du skal være opmærksom på, at selv om du ikke skal have en tilladelse fra kommunen, skal dit byggearbejde stadig opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet og du skal stadig have godkendelse fra foreningen.

 

Du skal dog stadig søge byggetilladelse, hvis

  • Der er tale om en ændring af anvendelsen, f.eks. fra erhverv til bolig eller omvendt. Her skal du også være opmærksom på, om der er en lokalplan, der fastlægger bebyggelsens anvendelse
  • Ændringen eller forandringen medfører en udvidelse af etagearealet
  • Ændringen eller forandringen medfører ændringer i de bærende konstruktioner
  • Ændringen eller forandringen medfører ændringer i flugtvejsforholdene
  • Der er tale om nyinstallation af badeværelser eller andet, der påvirker bebyggelsens fælles installationer
  • Der er tale om ombygninger, der vedrører hele bebyggelsen, f.eks. udskiftning af tagbelægning til anden belægning, ændring af tagkonstruktion, ændringer i bebyggelsens flugtvejs- eller ventilationssystem, ændringer i udgangsforholdene fra boligen

Hvordan ved jeg, om mit projekt skal have byggetilladelse eller ej?

Hvis du vil finde ud af, om dit projekt f.eks. påvirker de bærende konstruktioner i bebyggelsen, er du velkommen til at henvende dig i kommunens Kundecenter, hvor du kan se byggesagen, herunder byggeriets tegningsmateriale. Kundecenter har åbent mandag – torsdag 9.00 – 17.00 og fredag 9.00 – 15.00